AR

Yazının başlığına aldanıp ar, namus kavramları üzerine bir şeyler yazacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu sefer ki biraz başka; bu yazı gelecek yıllara şimdiden düşülen kendim için

Kat.ma Değer

Ülke’de doların alıp başını gitmesinin sebebi, gitmesi değil başın sebebidir. Bir de “ülke de” kelimesindeki “‘de” bağlacının ayrı yazılıp yazılmayacağına kafasını takan ve büyük resmi

Menşei

Dolar aldı başını gidiyor. Kediye “nankör” derken insanları tanımadan koyduğumuz bu sıfat ile kedilere nankörlük yapmışız. Dolar aldı başını gidiyor! Durumu anlatmak için yaşadığım olayı

Kervan

Kervanın yaşlı baş devesi dize gelip durunca tüm develerde durur arkasında. Kervancı koşarak devenin yanına gidip sorar neden çöküp kaldığını. Yaşlı deve artık son nefesindedir.

1 2 3